İŞBİRLİĞİ

Ticaret ortağımız olun…

Genel İşbirliği Şartları.

I. Genel hükümler.

 1. 1. Bu koşullar, satış sürecinin bir parçası olarak Fischer Automotive’de gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır.

 2. 2. Aşağıdaki koşullar geneldir ve ayrıntılı hükümler ayrı, karşılıklı, yazılı düzenlemelerle genişletilebilir ve tanımlanabilir, aksi takdirde geçersiz ve hükümsüzdür.

II. Fiyat teklifleri.

 1. 1. Fischer Automotive tarafından teklif edilen fiyatlar her zaman net fiyatlardır.

 2. 2. Fiyat teklifleri ve teslimatlar, taraflar başka bir üs kabul etmedikleri takdirde Ex-Works (Incoterms 2018) şartlarına dayanmaktadır.

 3. 3. Fischer Automotive fiyat teklifleri, taraflar aksi kararlaştırmadıkça yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlayıcıdır ve Fischer Automotive tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

III. Ödemeler ve iş koşulları.

 1. 1. Ticari şartlar alıcı ile bireysel olarak kararlaştırılır ve hem alıcının hem de Fischer Automotive’in üstlendiği bir ticari sır oluşturur.

 2. 2. Alıcı tarafından yapılan kesintiler Fischer Automotive tarafından hariç tutulmuştur.

 3. 3. Fischer Automotive karşılıklı telafiye izin verir, ancak Fischer Automotive yazılı onayını verdikten sonra.

 4. 4. Alıcı kararlaştırılan ödeme tarihini aşarsa, Fischer Automotive yasal faiz talep etme hakkını saklı tutar.

IV. Teklifler ve teslimat

 1. 1. Fischer Otomotiv teklifleri, satış koşullarında olası değişikliklere tabi olarak bağlayıcı değildir.

 2. 2. Siparişi kabul etmenin temeli, resmi olarak verilen (yazılı olarak e-posta, faks) veya her iki tarafça kabul edilen ve kabul edilen başka bir emirdir. Sipariş şu öğeleri içermelidir: sipariş edilen malların miktarı, teslimat tarihi, teslimat yeri.

 3. 3. Sipariş, yalnızca Fischer Automotive tarafından yazılı (e-posta, faks) onaylandıktan sonra icra için kabul edilmiş sayılır.

 V. Şikayetler

 1. 1. Fischer Automotive, yalnızca uygun olmayan işçilik, malzeme hataları veya teslimat açısından miktar bakımından uygunsuzluğun bir sonucu olarak ortaya çıkan kusurlardan sorumludur. Fischer Otomotiv’in kalite kusurları konusundaki sorumluluğu, bu konuları düzenleyen ilgili genel hükümlerden kaynaklanmaktadır.

 2. 2. Fischer Automotive’in kusurlara karşı yükümlülüğü, teslim edilen mallarda değişiklik yapılmışsa veya alıcı, kusurlu malları iade etme talebimize uymazsa sona erer.

 3. 3. Alıcı, teslimatı kabul ettikten sonraki 14 gün içinde teslimatın eksiksizliğini ve uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Eksik sevkiyat veya ambalajın hasar görmesi durumunda, uygunsuzluk şikayet raporuna ve irsaliyeye kaydedilmeli ve nakliyeci tarafından onaylanmalıdır. Yukarıdaki belgeler şikayetin dikkate alınmasının temelini oluşturmaktadır. Ambalajdan çıkarıldıktan sonra nicel veya nitel uyumsuzluklar durumunda, teslimattan itibaren 14 iş günü içinde rapor edilmelidir. Bu sürenin sona ermesinden sonra, malların kusursuz durumda, yani hatasız ve kabul edilen miktar ve ürün yelpazesinde teslim edildiği varsayılmaktadır.

 4. 4. Şikayetler yazılı olarak iletilmelidir ve posta, faks veya e-posta ile gönderilebilir. Sözlü şikayetler dikkate alınmaz.

 5. 5. Fischer Automotive, şikâyetin Fischer Automotive tarafından kabul edildiği günden itibaren 30 günlük standart bir şikayet değerlendirme süresi ilan eder ve ek eylemler gerekirse, Fischer Automotive Alıcı’yı şikayet değerlendirme süresinin uzatılması hakkında Alıcıya bildirmeyi taahhüt eder.

VI. Mücbir sebep.

 1. 1. Fischer Automotive, üretim sürecinde beklenmedik olaylar ve mücbir sebepler olarak sınıflandırılan olaylar olması durumunda gecikme veya ihmalden dolayı sorumluluk kabul etmez.

VII. Gizlilik

 1. 1. Alıcı ile Fischer Automotive arasında değiş tokuş edilen tüm ticari ve teknik bilgiler bir ticari sırdır ve üçüncü taraflara ifşa edilemez. Bu kuralın kanıtlanmış bir ihlali, karşı tarafın uygun iddialarda bulunabilmesinin temeli olabilir.

VIII. Son Hükümler

 1. 1. Doscher anlaşmazlıkları çözme arzusu rehberliğinde Fischer Automotive ortaya çıkıyor ve bu amaçla harekete geçmeye hazır olduğunu açıklıyor.

 2. 2. Taraflardan biri tarafından açılan bir davada, Fischer Automotive sadece Polonya hukukunun yargı yetkisine tabidir ve herhangi bir anlaşmazlığı çözme yetkisine sahip mahkeme Fischer Automotive’in tescil adresi için yetkili mahkemedir.

 3. 3. Alıcı, önceki düzenlemelerin ve yükümlülüklerin uygulanmasını etkileyebilecek tüm olaylar hakkında Fischer Otomotiv’i bilgilendirmeyi taahhüt eder.Diğer Tarafa adres değişikliğinin yazılı olarak bildirilmemesi halinde, Sözleşmenin giriş bölümünde belirtilen adrese gönderilen veya adres değişikliği ile ilgili son bildirim Tarafa teslim edilmiş sayılır. Teslimatın etkinliği için, Tarafların bildirimi veya belgeyi okuyup okumadıkları önemsizdir.

 4. 4. Bu GTC’yi kabul ederek Alıcı, Fischer Automotive tarafından sunulan malların satışına yönelik sözleşmelerin uygulanmasıyla ilgili kişisel verilerinin Fischer Automotive tarafından işlenmesini kabul eder.

Sertifikalar

Certyfikat ISO 9001:2015Certyfikat TEC_Alliance
Certyfikat EAC         Certyfikat FORBES